oleh

Indeks Ayat Al-Qur’an – Ayat-Ayat Tentang Fenomena Alam

Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Qur’an bukan hanya bercerita tentang moral dan hubungan antara manusia dengan Penciptanya. Sebagai kitab yang syamil dan terus dijaga oleh Allah kesucian dan kemurniannya, Al-Qur’an juga berisi ayat tentang fenomena alam yang menantang manusia untuk mentadaburi hikmah yang ada di dalam Al-Qur’an. Ayat-ayat tentang fenomena alam ini banyak menginspirasi para ilmuwan untuk memecahkan misteri alam raya dan membuktikannya secara scientist. Banyak ayat Al-Qur’an membuat para ilmuwan yang sebelumnya tidak percaya terhadap Al-Qur’an dan kemudian percaya kepada Al-Qur’an setelah mereka meneliti Al-Qur’an sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka geluti.

Terdapat ratusan ayat tentang fenomena alam dalam Al-Qur’an yang memberitakan banyak hal mulai asal mula jagad raya, cahaya matahari, keseimbangan alam, gaya grafitasi bumi dan lain sebagainya. Indeks ayat Al-Qur’an ini berisi tentang berbagai macam fenomena alam yang penting untuk kita ketahui.

 

Petunjuk cara membaca index Al-Qur’an:
Angka di depan titik dua adalah nomor surat dan angka di belakang titik dua adalah ayat dalam surat tersebut.

Ayat tentang Fenomena alam dalam Al-Qur’an

 • Asal mula jagad raya: 21:30, 41:11
 • Cahaya matahari: 25:61, 71:16, 78:13
 • Cahaya bulan: 10:5, 25:61, 71:16

Ayat Al-Qur’an tentang fenomena alam tentang Keseimbangan jagad raya

 • Keseimbangan bumi: 2:22, 13:3, 15:19, 16:15, 20:53, 21:31, 27:61, 31:10, 35:41, 41:10, 43:10, 50:7, 51:48, 55:10, 71:19, 77:27, 78:6, 78:7, 79:32, 91:6
 • Keseimbangan benda-benda langit: 13:2, 21:33, 25:61, 31:29, 35:13, 35:41, 36:40
 • Rusaknya keseimbangan pada hari kiamat: 25:25, 27:88, 50:44, 52:9, 52:10, 55:37, 56:4, 56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 75:9, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 79:6, 79:7, 81:1, 81:2, 81:3, 81:6, 81:11, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:3, 89:21, 99:1, 99:2, 101:5
 • Tahun syamsyiah dan qamariyah: 13:2, 14:33, 16:12, 17:12, 18:25
 • Pergantian malam dan siang: 2:164, 3:27, 3:190, 6:96, 10:6, 13:2, 13:3, 14:33, 16:12, 17:12, 21:33, 22:61, 23:80, 24:44, 25:62, 27:86, 31:29, 35:13, 36:37, 36:40, 39:5, 41:37, 45:5, 57:6, 79:29, 91:3, 91:4, 92:2, 93:2
 • Perputaran matahari dan bulan: 2:164, 2:189, 2:258, 3:27, 3:190, 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 21:33, 22:61, 35:13, 36:38, 36:40, 39:5, 40:61, 41:37, 45:5, 55:5, 91:2, 91:3, 91:4
 • Pengaruh gunung pada keseimbangan bumi: 27:61, 31:10, 50:7, 77:27
 • Petir dan kilat dalam Al Quran: 2:19, 2:20, 13:12, 13:13
 • Fenomena bayangan dalam Al Quran: 13:15, 16:48, 16:81, 25:45, 25:46
 • Fenomena fatamorgana dalam Al Quran: 24:39
 • Fenomena pembiasan sinar: 2:17
 • Pemuaian alam: 51:47
 • Kehancuran jagad raya: 2:210, 14:48, 18:47, 20:105, 20:106, 20:107, 21:104, 25:25, 27:87, 39:68, 44:10, 50:44, 55:26, 55:37, 56:1, 56:3, 56:4, 56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 73:14, 73:18, 75:7, 75:8, 75:9, 77:8, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 81:1, 81:2, 81:3, 81:4, 81:5, 81:6, 81:7, 81:8, 81:9, 81:10, 81:11, 81:12, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:2, 84:3, 84:5, 101:4, 101:5

Ayat tentang fenomena alam tentang Langit biru

 • Pembentukan langit dalam Al Quran: 2:29, 11:7, 13:2, 15:14, 15:17, 17:44, 21:30, 22:65, 23:17, 23:86, 25:59, 31:10, 32:4, 37:6, 40:64, 41:11, 41:12, 50:6, 50:38, 51:7, 52:5, 55:7, 57:4, 65:12, 67:3, 71:15, 78:12, 79:28, 85:1, 91:5
 • Bintang-gemintang dalam Al Quran: 6:76, 6:97, 10:5, 13:2, 14:33, 15:16, 16:12, 16:16, 25:61, 37:6, 41:12, 50:6, 56:75, 67:5, 71:16, 78:13, 86:1, 86:2, 86:3
 • Meteor dalam Al Quran: 15:18, 37:8, 37:10, 41:12, 67:5, 72:8, 72:9, 86:1, 86:2
 • Hikmah pemaparan ayat penciptaan jagad raya: 86:3, 10:24, 10:67, 11:7, 12:105, 13:3, 13:4, 16:11, 16:12, 16:13, 16:14, 16:15, 16:79, 25:62, 26:8, 26:24, 29:44, 30:21, 30:22, 30:23, 30:24, 30:46, 31:31, 32:4, 32:27, 35:12, 36:35, 39:21, 40:13, 42:33, 43:10, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:8, 51:49, 56:73, 57:25

Ayat tentang fenomena alam tentang Ilmu bumi dalam Al Quran

 • Penyebutan gunung: 7:74, 7:171, 11:42, 11:43, 13:31, 14:46, 15:82, 16:68, 16:81, 17:37, 18:47, 19:90, 20:105, 21:79, 22:18, 26:149, 27:88, 33:72, 34:10, 35:27, 38:18, 52:10, 56:5, 59:21, 69:14, 70:9, 72:14, 73:14, 77:10, 78:7, 78:20, 79:32, 81:3, 88:19, 101:5
 • Macam-macam tanah: 35:27
 • Macam-macam batu besar: 2:74
 • Barang tambang dan batu mulia: 3:14, 3:91, 7:148, 9:34, 13:17, 16:14, 17:50, 18:96, 34:10, 34:12, 35:12, 35:33, 43:33, 43:53, 55:22, 57:25, 76:19, 76:21
 • Perintah untuk berfikir dan menghayati: 2:44, 2:118, 2:219, 2:266, 3:65, 3:118, 4:82, 6:32, 6:50, 6:80, 6:151, 7:3, 7:26, 7:169, 7:176, 7:179, 7:184, 7:185, 8:57, 10:3, 10:5, 10:16, 10:101, 11:24, 11:30, 11:51, 12:2, 12:109, 13:19, 14:5, 14:52, 16:17, 16:44, 16:48, 16:69, 16:79, 16:90, 21:10, 21:30, 21:67, 23:68, 23:85, 24:43, 26:7, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 27:86, 28:60, 28:71, 28:72, 29:19, 29:20, 30:8, 30:21, 30:28, 30:42, 30:50, 31:29, 32:26, 32:27, 33:9, 34:9, 35:3, 35:27, 35:44, 36:62, 36:68, 36:73, 36:77, 37:73, 37:138, 37:155, 39:21, 39:42, 43:3, 45:4, 45:20, 45:23, 47:24, 51:21, 52:36, 54:15, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 56:58, 56:62, 56:68, 59:2, 59:21, 67:3, 67:4, 67:19, 80:24, 86:5, 88:17
 • Merenungi ciptaan Allah: 2:164, 3:190, 3:191, 6:11, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:99, 7:57, 10:6, 10:24, 10:67, 12:105, 13:2, 13:3, 13:4, 15:19, 15:22, 16:11, 16:12, 16:13, 16:15, 16:65, 16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:78, 17:12, 20:54, 21:16, 21:31, 21:32, 21:33, 23:84, 23:86, 23:88, 24:44, 25:61, 25:62, 26:24, 26:28, 28:73, 29:44, 29:61, 30:21, 30:22, 30:23, 30:48, 35:9, 35:12, 35:28, 36:33, 36:34, 36:37, 36:41, 37:6, 37:88, 39:5, 39:42, 40:13, 40:57, 40:61, 41:10, 41:37, 41:39, 41:53, 42:29, 42:32, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:6, 50:7, 50:9, 50:10, 51:20, 80:25, 80:26, 80:27, 80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 80:32, 88:18, 88:19, 88:20

Isyarat sejarah dalam Al Quran

Baca juga: Indeks Ayat Al-Qur’an – Ayat-Ayat Tentang Mukjizat Al-Qur’an

Masa kepongahan bangsa Yahudi di muka bumi: 17:4, 17:5, 17:6
Kemenagan bangsa Romawi atas bangsa Persi: 30:2, 30:3, 30:4
Hubungan orang Yahudi dan orang Nasrani: 5:14

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed